Dane spółki

Dane spółki

Podstawowe dane spółki

Nazwa spółki:

Profitowi S.A.

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Sąd rejestrowy i nr KRS:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr 0000693553

NIP:

5213793659

REGON

368220481

Kapitał zakładowy:

15 000 000 zł, opłacony w całości

Akcjonariusz:

100% Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Zarząd:

Prezes zarządu:

Radosław Olkiewicz

Członek zarządu:

Michał Tofiluk