Prywatność

Prywatność

Polityka cookies Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Polityka cookies

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję sprawuje Katarzyna Lamczyk. Kotakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem iodo@profitowi.pl.