Bezpieczna podróż z dopasowaną polisą turystyczną

Bezpieczna podróż z dopasowaną polisą turystyczną

Wymarzone wakacje z rodziną, zimowe ferie, długo planowana wyprawa lub podróż służbowa – niezależnie od tego, jaki charakter ma nasz wyjazd, ubezpieczenie turystyczne to jego niezbędny element. A dobrze dobrana polisa zapewnia bezpieczeństwo, wsparcie specjalistów i środki na pokrycie niespodziewanych kosztów.


 

Maria Stelmach background image

Maria Stelmach

Ubezpieczenia majątkowe Wszystkie artykuły autora
Udostępnij artykuł
social icon social icon social icon

W artykule mówimy o:

 • Czym jest ubezpieczenie turystyczne;
 • Co się składa na cenę polisy turystycznej;
 • jakie elementy powinna zawierać dobra polisa turystyczna;
 • Na co zwrócić uwagę przy porównywaniu ofert.
background item

Sytuacja pandemiczna od marca 2020 roku przyniosła wiele ograniczeń w obszarze turystyki, ale nie sprawiła, że całkowicie zrezygnowaliśmy z podróżowania. W dalszym ciągu planujemy urlopy czy zorganizowane wycieczki, korzystamy z opcji wyjazdów narciarskich, odwiedzamy bliskich w pilnych sytuacjach, a także podróżujemy służbowo. Wszystkie tego typu wyjazdy wymagają od nas przestrzegania zasad dystansu społecznego i przemieszczania się w zaostrzonym reżimie sanitarnym. W tym szczególnym czasie tym bardziej warto zadbać o ubezpieczenie turystyczne, które obejmie optymalną pulę świadczeń i będzie dobrze dopasowane do naszych indywidualnych potrzeb. 

Czym jest ubezpieczenie turystyczne?

To rodzaj polisy, która zapewnia nam ochronę podczas podróży (tam i z powrotem) oraz podczas pobytu na wyjeździe. W skład takiego ubezpieczenia zalicza się najczęściej:

 

Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków (czyli w skrócie NNW) – to najważniejsza część ubezpieczenia, która określa zakres świadczeń i limity odpowiedzialności Towarzystwa;

  Pakiet świadczeń assistance – to inaczej pomoc w podróży (może to być na przykład organizacja transportu do innej placówki medycznej za granicą, transport powrotny do miejsca zamieszkania po udzieleniu pomocy, transport do kraju zamieszkania czy zakwaterowanie na czas powrotu do zdrowia);
  Ubezpieczenie bagażu podróżnego – to część ubezpieczenia szczególnie ważna, gdy przewozimy np. kosztowne przedmioty lub służbowe dokumenty;
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – to zabezpieczenie finansowe na wypadek szkód, które nieumyślnie wyrządzimy osobom trzecim (my lub nasze dzieci/zwierzaki).

Każda z powyższych opcji jest równie istotna, dlatego warto przyjrzeć się szczegółowo warunkom i wybrać opcję, która pozwoli nam poczuć się w pełni bezpiecznie.

Cena ubezpieczenia turystycznego 

Całkowity koszt polisy, którą wykupujemy na czas podróży zależy od:

  czasu obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej (czyli ile dni będzie trwał nasz wyjazd)
  kierunku podróży (to istotne w kontekście potencjalnych kosztów leczenia, które mogą różnić się w zależności od kraju),
  wybranego zakresu ubezpieczenia (im więcej świadczeń oraz im wyższe sumy ubezpieczenia, tym droższa będzie nasza polisa).

Pamiętajmy jednak, że ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia na wypadek zachorowania, które miało miejsce  w trakcie trwania podróży, zatem leczenie musi rozpocząć się w trakcie podróży, a nie po powrocie do domu. Jeśli chorujemy na choroby przewlekłe, w umowie warto umieścić stosowne rozszerzenie, które pozwala uniknąć odmowy udzielenia świadczeń w razie przykrego zdarzenia. 

Do podstawowego zakresu ubezpieczenia można włączyć dodatkowe ryzyka: np. ubezpieczenie sprzętu sportowego czy ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży lub przerwania podróży – w obecnym czasie to bardzo istotny element, o który warto zadbać.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy?  

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Istnieje kilka bardzo ważnych parametrów, którym należy się przyjrzeć przed wykupieniem polisy. Nasze ubezpieczenie musi być dopasowane do potencjalnych ryzyk i zawierać optymalny limit środków. Wysokość Sumy Ubezpieczenia (w skrócie SU) powinna uwzględniać koszty leczenia w państwie, do którego podróżujemy. Dla przykładu: wysokość kosztów leczenia w USA różni się od wysokości kosztów leczenia w krajach Unii Europejskiej, której jesteśmy częścią. Wybierając polisę, zwracajmy uwagę na dodatkowe elementy takie jak:

Odpowiedzialność TU a COVID-19

Przed wybuchem pandemii COVID-19 Towarzystwa Ubezpieczeń stosowały wyłączenie odpowiedzialności w przypadku zachorowań związanych z wybuchem epidemii. Pod wpływem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zmieniły jednak swoje podejście i włączyły zachorowanie na COVID-19 do zakresu ochrony odpowiadając za związane z tym koszty leczenia oraz usługi assistance.

Pamiętajmy jednak o tym, że konsekwencje zachorowania w trakcie podróży na COVID-19 nie ograniczają się jednak tylko do konieczności pokrycia kosztów leczenia i skorzystania z pakietu świadczeń assistance. Przed wyborem ubezpieczenia turystycznego sprawdźmy czy w razie uzyskania dodatniego wyniku testu przeciwko COVID-19 Towarzystwo pokryje koszty kwarantanny i/lub izolatorium. Należy zwrócić uwagę na to czy Towarzystwo pokryje koszty zarówno kwarantanny, jak i izolatorium, czy też ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do kosztów izolacji, ale już nie kosztów związanych z pobytem na kwarantannie. Są Towarzystwa, które w przypadku izolatorium wskazanego i zorganizowanego przez służby medyczne i sanitarne danego kraju pokryje koszty zakwaterowania i wyżywienia, jeśli jako miejsce izolatorium zostanie wskazany hotel. Nie wszystkie jednak Towarzystwa pokrywają koszty kwarantanny i/lub izolatorium i swoją odpowiedzialność ograniczają na przykład wyłącznie do pokrycia kosztów pobytu w szpitalu.

Odpowiedzialność TU za zdarzenia powstałe pod wpływem alkoholu

Przed zakupem ubezpieczenia turystycznego sprawdźmy czy Towarzystwo ponosi odpowiedzialność z tytułu kosztów leczenia związanych ze zdarzeniem, które miało miejsce pod wpływem alkoholu. Jeśli spożywamy alkohol podczas podróży zagranicznej powinniśmy wybrać ofertę takiego Towarzystwa, które odpowiada zarówno za następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) spowodowane pod wpływem alkoholu, jak również za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim będąc pod wpływem alkoholu. Nie wszystkie Towarzystwa chcą na siebie brać tę odpowiedzialność i wyłączają z zakresu ochrony zdarzenia powstałe w wyniku zaburzeń świadomości (w tym zaburzeń w efekcie spożycia alkoholu).

 

Ubezpieczenie bagażu

 • Suma Ubezpieczenia i ryzyka (najczęściej objęte ochroną są szkody w następstwie zdarzeń losowych, rabunku, kradzieży z włamaniem, wypadku środka transportu, zaginięcia w przypadku pozostawienia bagażu pod opieką zawodowego przewoźnika),
 • Limit odpowiedzialności na sprzęt elektroniczny, który wchodzi w skład bagażu (np. SU na bagaż 6 000 zł, ale na „elektronikę” tylko 2 000 zł) 
 • Definicja bagażu  – najczęściej bagaż definiowany jest jako przedmioty osobistego użytku będące własnością Ubezpieczonego zwyczajowo zabierane w podróż. Zwracajmy uwagę na to, czy definicja bagażu obejmuje np. sprzęt medyczny (np. wózek inwalidzki, protezy, kule czy potrzebne przyrządy jeśli są dla nas niezbędne w trakcie podróży), sprzęt sportowy czy sprzęt służbowy.
 • Uszkodzenia samych pojemników na bagaż  – sprawdzajmy, czy ochrona obejmuje wyłącznie sytuacje uszkodzenia pojemników na bagaż (np. samych walizek, neseserów, toreb, kufrów czy plecaków).
 • Warunki otrzymania zwrotu kosztów poniesionych w wyniku opóźnienia w dostarczeniu bagażu przez linie lotnicze  – zwracajmy uwagę na minimalną ilość godzin opóźnienia zapisaną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (w skrócie OWU) uprawniającą do zwrotu poniesionych przez nas wydatków na zakup artykułów pierwszej potrzeby (różnice pomiędzy TU są nawet dwukrotne np. 3 h opóźnienia lub 8 h oraz 120 euro lub 50% SU bagażu).

OC w życiu prywatnym 

Zabezpiecza nas finansowo na wypadek szkód, które nieumyślnie wyrządzimy osobom trzecim (np. za spowodowane uszkodzenia w mieniu hotelowym). Chodzi tutaj zarówno o szkody majątkowe (zniszczenie mienia), jak i osobowe (uszkodzenie ciała). Zwracajmy uwagę na:

 • Wysokość Sumy Gwarancyjnej, która powinna być dopasowana do charakteru wypoczynku, miejsca wypoczynku, wieku osób podróżujących i rodzaju potencjalnych szkód wyrządzonych przez nas oraz podróżujących z nami bliskich osobom trzecim. Innej wysokości Sumy Gwarancyjnej (w skrócie SG) potrzebuje rodzina podróżująca na własną rękę z nieletnim dzieckiem przez 3 tygodnie po USA, a innej para dorosłych udająca się na tygodniowy „pasywny” wypoczynek do hotelu w Hiszpanii.
 • Jeśli Ubezpieczony wykupił OC jako samodzielną polisę musi sprawdzić zakres terytorialny ochrony. Niektóre TU wyłączają z zakresu odpowiedzialności np. USA, Kanadę, Japonię czy inne kraje lub włączają je do zakresu ochrony pod  warunkiem opłacenia dodatkowej składki. Jeśli zakres OC wykupionego samodzielnie nie chroni w państwie, do którego podróżujemy, należy uzupełnić ochronę w ramach ubezpieczenia turystycznego.
 • Jeśli posiadamy drona i chcemy go wykorzystywać w podróży, musimy zwrócić uwagę na to, czy ubezpieczenie nie wyłącza odpowiedzialności Towarzystwa w przypadku szkód wyrządzonych w trakcie użytkowania oraz kierowania dronem. Koniecznie sprawdzajmy, czy Ubezpieczyciel chroni następstwa tych szkód niezależnie od masy drona (niektóre TU owszem chronią, ale np. do 5 kg masy drona).
 • Jeśli uprawiamy sporty wysokiego ryzyka/sporty ekstremalne – należy sprawdzić czy Ubezpieczyciel nie wyłącza z zakresu odpowiedzialności szkód wyrządzonych w trakcie ich uprawiania.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Jeśli podróżujemy z własnym sprzętem sportowym, zwracajmy szczególną uwagę na:

 • Najczęstsze ryzyka np. rozbój, zdarzenia losowe, wypadek środka transportu, nagłe zachorowanie lub NW, w wyniku którego nie będziemy mogli sprawować opieki nad sprzętem, kradzież sprzętu oddanego pod opiekę zawodowego przewoźnika lub do przechowalni bagażu, pozostawiony w zamkniętym bagażniku samochodowym lub kabinie kempingowej czy jednostce pływającej.
 • Wymóg braku widoczności sprzętu z zewnątrz bagażnika samochodowego, kabiny kempingowej lub jednostki pływającej.
 • Ochronę wyłącznie w sytuacji uszkodzeniu pokrowców na sprzęt, a nie uszkodzenia samego sprzętu.
 • Zapis, czy w przypadku przechowywania sprzętu w pojeździe, kabinie kempingowej lub jednostce pływającej Ubezpieczyciel chroni nasz sprzęt w godzinach nocnych.

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej

To również ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży lub przerwania podróży. W zależności od wariantu Ubezpieczyciel może zwrócić nam część lub całość poniesionych przez nas kosztów w związku z:

 • Rezygnacją z imprezy,
 • Anulowaniem biletu,
 • Anulowaniem rezerwacji noclegów,
 • Przerwaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Przerwanie imprezy może nastąpić np. z powodu nieszczęśliwego wypadku (NW), nagłego zachorowania lub śmierci ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób mu bliskich, wypowiedzenia umowy o pracę, poważnej szkody w mieniu ubezpieczonego lub współuczestnika podróży (np. w wyniku kradzieży z włamaniem), kradzieży dokumentów, których brak uniemożliwia odbycie podróży (np. paszport, dowód osobisty, wiza), zagrożenia ciąży lub jej powikłań. Lista powodów rezygnacji z podróży może różnić się w zależności od wybranej oferty dlatego pamiętajmy o jej sprawdzeniu przed zakupem ubezpieczenia. 

Pamiętajmy też, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za koszty przerwania podróży, gdy przyczyna przerwania powstała w czasie podróży. Wtedy może zwrócić nam koszty niewykorzystanych a opłaconych świadczeń (np. wyżywienie, zakwaterowanie, wycieczki fakultatywne, transport powrotny, anulowanie rezerwacji noclegów).

Przeglądając oferty, powinniśmy zwrócić uwagę również na limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w zakresie wysokości zwrotu kosztów rezygnacji z imprezy. To na przykład:

 • Cena imprezy na osobę (np. nie więcej niż 25 000 zł),
 • Cena obiektu noclegowego na osobę,
 • Cena biletu na osobę osobę.

Dobry plan to połowa sukcesu

Planowanie wyjazdu, szczególnie w obecnej sytuacji na świecie, to ważny, o ile nie najważniejszy, element podróży. Szukając polis turystycznych, zwracajmy uwagę na kluczowe zapisy, które powinny być dostosowane zarówno do naszych potrzeb, jak i wymagań. Wtedy możemy mieć pewność, że każdy, zarówno prywatny, jak i służbowy wyjazd będzie bezpieczny bez względu na niespodziewane zdarzenia. Miejmy też nadzieję, że obecny rok przyniesie poluzowanie obostrzeń, dzięki którym będziemy mogli wrócić do bardziej swobodnego i beztroskiego podróżowania.

Chcesz znaleźć dobrze dopasowane ubezpieczenie turystyczne
Skorzystaj ze wsparcia naszych doradców.
PROFITOWI. Trudne decyzje podejmujemy łatwo!

Jak dokładnie działamy?

Rozmawiamy i słuchamy Twoich potrzeb

Porównujemy wszystkie dostępne oferty

Przedstawiamy Ci jedynie te najlepszePrzeszukujemy i porównujemy dostępne na rynku oferty, by zaproponować 3 najlepiej dopasowane pakiety do wyboru. Wspólnie omawiamy każdą z opcji i pomagamy wybrać najlepszy wariant.

background image background image
Maria Stelmach
Ubezpieczenia majątkowe

Maria
Stelmach

Nasz doświadczony
ekspert

Maria Stelmach –  jest expertem w dziedzinie ubezpieczeń majątkowych od 14 lat. Pomaga skutecznie swoim klientom, przedstawiając oferty ubezpieczenia dopasowane do ich potrzeb,  pilnuje terminów, pomaga załatwić formalności jak sama mówi „dbam o ich majątek”.
Maria posiada ogromną wiedzę w zakresie przepisów  regulujących ogólne warunki ubezpieczeń w różnych Firmach. Na co dzień jest osobą aktywną, chętnie pomagającą i dzielącą się swoim doświadczeniem. Prywatnie  mama i babcia, właścicielka 3 kotów.

Przeczytaj
również