Chcesz wziąć kredyt hipoteczny? Sprawdź akceptowane źródła dochodu

Chcesz wziąć kredyt hipoteczny? Sprawdź akceptowane źródła dochodu

Etat, własna działalność, dochód z najmu mieszkania, dodatki, nadgodziny i wiele innych. Możliwości zarabiania jest wiele, jednak nie wszystkie są akceptowane przy obliczaniu naszej zdolności kredytowej. Prześwietlamy różne źródła dochodu i pokazujemy, jak postrzegają je banki.

Michał Pabiś background image

Michał Pabiś

Kredyty Wszystkie artykuły autora
Udostępnij artykuł
social icon social icon social icon

W artykule mówimy o:

 • Różnych źródłach dochodu uwzględnianych lub nie przez banki podczas obliczania zdolności kredytowej;
 • Istotnych szczegółach, które decydują o tym, czy bank uwzględni nasze źródło dochodu.
 • Roli eksperta pomagającego odnaleźć się w gąszczu bankowych ofert.
background item

Mówisz: zdolność kredytowa, myślisz: środki z pracy etatowej, własnej firmy. Czy dochód przynoszą nam też inne opcje, takie jak wynajem nieruchomości, liczne dodatki, zasiłki, alimenty, czy zlecenia wykonywane po godzinach? Warto mieć na uwadze, że to, co fizycznie daje nam pieniądze, nie zawsze jest traktowane przez banki jako dochód. A jeśli już jest wliczane do zdolności kredytowej, to często w pakiecie z listą warunków do spełnienia.

Przeczesując oferty kredytów hipotecznych, mocno skupiamy się na ich kosztach, często zapominając o pierwszym, niezwykle istotnym kroku. Na starcie warto sprawdzić przede wszystkim to, jak poszczególne banki postrzegają nasze źródła dochodów, a także czy i na jakich warunkach biorą je pod uwagę.

 

Akceptowane źródła dochodu

Istnieje wiele źródeł dochodu, które są akceptowane w większości banków. Jednak oferty kredytów hipotecznych mogą różnić się niuansami zmieniającymi ostateczny kształt naszej zdolności kredytowej. Przyjrzyjmy się im bliżej:

 

 Umowa o pracę

Opcja, która przez niemal wszystkie banki uważana jest za najbardziej stabilne źródło dochodu. Możliwość starania się o kredyt mamy zazwyczaj już po przepracowaniu 3 miesięcy, czyli po standardowym okresie próbnym. Niektóre banki dają nam możliwość zaciągnięcia kredytu już po pierwszym miesiącu, jeśli wykażemy ciągłość zatrudnienia. Umowa o pracę może być podpisana na czas określony i nieokreślony. W przypadku umów na czas określony, banki zwracają uwagę na to, od kiedy trwa umowa oraz do kiedy jest podpisana. Zazwyczaj wystarczy, by nasza umowa była podpisana na co najmniej 6 miesięcy do przodu.

 

Wyjątek: umowa na zastępstwo

Jeśli podjęliśmy pracę w zastępstwie za kogoś, kto jest np. na urlopie zdrowotnym lub macierzyńskim, z góry wiadomo, że nasza przygoda zakończy się z datą wygaśnięcia umowy. Taka forma umowy o pracę nie będzie przez banki akceptowana.

 

 Umowa zlecenie / umowa o dzieło

Pracę w ramach umów cywilnoprawnych w Polsce wykonuje ok. 20-30% zatrudnionych[1]. Umowa zlecenie i umowa o dzieło to opcje akceptowane przez banki, a najistotniejsze w ich przypadku są takie elementy, jak ciągłość i powtarzalność. Oceniając stabilność dochodu, banki najczęściej zwracają uwagę na to, czy wynagrodzenie wypłacane jest w każdym miesiącu, a jeśli nie, to jak duże są przerwy między kolejnymi wypłatami. Najczęściej wynagrodzenie musi wpływać od minimum 12 miesięcy, choć znajdziemy bank, który zaakceptuje dochód już po 6 miesiącach. Czasem zdarza się, że środki z umowy cywilnoprawnej traktowane są jako dodatkowy dochód. W tej sytuacji bank prosi, aby gospodarstwo domowe wykazało również inne źródło wpływów wynagrodzenia, aby uwzględnić dochód z umowy cywilnoprawnej.

 

 Działalność gospodarcza

Jeśli prowadzimy firmę, bank będzie wymagał od nas udokumentowania minimum 12 miesięcy działalności. Bank zweryfikuje nasze dochody, przyglądając się wahaniom w każdym miesiącu analizowanego okresu. Ogromne znaczenie ma także branża, w jakiej uzyskujemy dochody. W przypadku przejścia na samozatrudnienie, gdzie wcześniej pracowaliśmy na umowę o pracę, a teraz w ramach działalności gospodarczej wykonujemy usługi dla tego samego podmiotu, można starać się o kredyt już po 3 pełnych miesiącach.  Ważny dla banku jest także rodzaj rozliczania się z urzędem, gdyż ma on wpływ na poziom przyjętego dochodu do analizy.

 

 Dochody ze spółek

Jeśli prowadzimy spółkę z o.o. lub inną spółkę, która posiada odrębną osobowość prawną, do wyliczenia zdolności kredytowej bank nie przyjmie samych dochodów generowanych przez podmiot. Musimy pamiętać, aby wypłacać zysk ze spółki. Są różne sposoby wypłaty zysku np.

 • umowa o pracę
 • pełnienie funkcji członka zarządu
 • dywidenda
 • wypłata zaliczek na poczet zysku

Każdy z tych rodzajów cechuje się innym okresem, przez jaki musimy otrzymywać dany dochód, aby mógł być uwzględniony przez bank. Najdłużej trwa to w przypadku dywidendy, gdzie wymagany jest okres 2 lat.

 

 Dochody z najmu

Jeśli wynajmujemy komuś mieszkanie, musimy to robić nieprzerwanie od co najmniej 6 miesięcy, a w większości banków od 12 miesięcy. Dochód musi być rozliczony w Urzędzie Skarbowym na zasadach ogólnych bądź w postaci ryczałtu. Najlepiej, aby czynsz wpływał na konto bankowe. Ważne jest także, aby wynajmowana nieruchomość była naszą własnością. Musimy także posiadać umowy z najemcami naszej nieruchomości.

 

 Dochody zagraniczne

Jeśli prowadzimy działalność za granicą i rozliczamy się za granicą, nie otrzymamy finansowania w polskim banku. W przypadku zarabiania w walucie na podstawie umowy o pracę, mamy możliwość wnioskowania o kredyt hipoteczny. Niestety, rzecz nie dotyczy wszystkich walut. Kredyt możemy otrzymać wyłącznie w walucie w której zarabiamy zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017 roku.

 

 Emerytury/ Renty

Jeśli chcemy uwzględnić dochód z emerytury lub renty, nasze świadczenie musi być wydane na stałe. Emerytura może zostać zaakceptowana przez banki już po pierwszym miesiącu. Bank będzie wymagał przedstawienia aktualnej decyzji, aby potwierdzić fakt uzyskiwania dochodu.

 

 Alimenty

Otrzymywane przez  rodzica alimenty na dziecko nie są traktowane jako dochód. Co jednak istotne, w niektórych przypadkach alimenty pomniejszają koszty utrzymania gospodarstwa domowego, a to przekłada się na uzyskanie wyższej zdolności kredytowej. Z kolei jeśli to my płacimy alimenty, musimy być przygotowani na to, że bank będzie brał je pod uwagę jako zobowiązanie, co obniży nasze możliwości kredytowe.

 

 Diety

Sprawa dotyczy głównie kierowców, którzy znaczną część swojego wynagrodzenia otrzymują w dietach i delegacjach. Tylko nieliczne banki akceptują diety, z kolei delegacje nie są w ogóle brane pod uwagę. Jeśli z dokumentacji finansowej jasno nie wynika jaka jest wartość diet, a jaka delegacji i zasadniczego wynagrodzenia, należy przedstawić specjalne zaświadczenie od pracodawcy. Dokument ma wykazywać wszystkie składowe wynagrodzenia, w celu wyliczenia zdolności kredytowej.

 

 Nieoczywiste akceptowane źródła dochodu

Istnieje kilka źródeł dochodu, które wydają się nieakceptowane, jednak banki mogą rozpatrzyć je pozytywnie i włączyć do puli źródeł dochodu, z których wyliczamy naszą zdolność kredytową. To przede wszystkim:

 • Dodatek mieszkaniowy dla żołnierzy
 • 13-ste wynagrodzenie roczne
 • Nadgodziny

Ostatni punkt jest szczególnie istotny z racji powszechności nadgodzin. Wiele osób znacząco podnosi swoje zarobki, wyrabiając imponujące miesięczne pule dodatkowego czasu pracy. A mowa często nawet o kwotach zbliżonych do wysokości wypłaty czy dodatkowej premii za wyrobienie konkretnej liczby nadgodzin (np. co najmniej 20 w skali miesiąca).

 

 

Nieakceptowane źródła dochodu

Istnieje lista źródeł dochodu, które w żadnej formie nie są brane pod uwagę podczas obliczania zdolności kredytowej. To przede wszystkim:

 • delegacje
 • ryczałt za samochód
 • dodatki za ubranie robocze
 • mundurówki (​​czyli okresowe kwoty wypłacane żołnierzom na zakup nowego umundurowania)
 • zysk ze sprzedaży papierów wartościowych
 • zasiłki wychowawcze
 • zasiłki dla bezrobotnych
 • nieudokumentowane źródła dochodu (czyli tzw. „płatne pod stołem”)
 • alimenty
 • świadczenia 300+ i 500+

 

Jaką część dochodu zaakceptuje bank?

Fakt, że dane źródło dochodu jest z reguły brane pod uwagę podczas obliczania zdolności kredytowej nie oznacza, że bank uwzględni 100% jego wartości. W zależności od źródła dochodu, ale także polityki konkretnego banku, różnice w postrzeganiu dochodu są nieraz kolosalne. By lepiej zobrazować to zjawisko, sprawdźmy je na konkretnym przykładzie:

Klient prowadzi działalność gospodarczą, rozliczając się z Urzędem Skarbowym na podstawie ryczałtu. Przychód miesięczny utrzymuje się na poziomie 10 000 zł. Jeden bank weźmie pod uwagę dochód na poziomie 2000 zł, inny w tym samym przypadku przyjmie 8000 zł. Te różnice przekładają się na ogromne rozbieżności w ostatecznym kształcie zdolności kredytowej. W efekcie klient w jednym banku może mieć zdolność kredytową z nadwyżką, a w drugim nie posiadać jej wcale.

 

Sprawdzaj zdolność kredytową z ekspertem

Kredyt hipoteczny to poważne, długofalowe i przede wszystkim kosztowne zobowiązanie, dlatego wybór najbardziej korzystnej oferty jest priorytetem. Zanim zdecydujemy o wyborze opcji kredytowej konkretnego banku, warto skonsultować się z niezależnym od banku specjalistą w obszarze kredytów, czyli z jednym z nas, Profitowych. To bardzo istotne, szczególnie gdy mamy wiele różnych źródeł dochodu i zależy nam na optymalnym wyliczeniu zdolności kredytowej. Ekspert pomoże nam przeanalizować źródła, sprawdzi i porówna dostępne na rynku oferty, a następnie pomoże wybrać najlepszą dla nas opcję. To pewny i bezpieczny ruch, który pozwoli oszczędzić czas i zyskać nieocenioną wiedzę przed podjęciem decyzji o wyborze oferty kredytu.

 

Chcesz porozmawiać o inwestowaniu w nieruchomości?

Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania.

 

POWIEDZ NAM CZEGO SZUKASZ

PROFITOWI. Trudne decyzje podejmujemy łatwo!

 


[1] Źródło: https://biznes.interia.pl/praca/news-2030-proc-zatrudnionych-polakow-pracuje-na-umowach-czasowych,nId,4834652

 

Jak dokładnie działamy?

Rozmawiamy i słuchamy Twoich potrzeb

Porównujemy wszystkie dostępne oferty

Przedstawiamy Ci jedynie te najlepszePrzeszukujemy i porównujemy dostępne na rynku oferty, by zaproponować 3 najlepiej dopasowane pakiety do wyboru. Wspólnie omawiamy każdą z opcji i pomagamy wybrać najlepszy wariant.


background image background image
Michał Pabiś
Kredyty

Michał
Pabiś

Nasz doświadczony
ekspert

Mgr Finansów i Rachunkowości o specjalizacji Inżyniera Finansowa. Świetnie odnajduje się w zagadnieniach związanych z rynkiem kredytów hipotecznych i gotówkowych, z którymi to związany jest od 5 lat. W wolnych chwilach swoją wiedzę wzbogaca o szeroko rozumiany rynek nieruchomości, który jest ściśle powiązany z jego codzienną pracą. Pozostały czas spędza na górskich szlakach, wśród natury czuje się jak ryba w wodze.

Przeczytaj
również