Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników – korzyści dla ludzi i firm

Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników – korzyści dla ludzi i firm

Jednym z kluczowych elementów zabezpieczenia przyszłości swojej i najbliższych jest posiadanie ubezpieczenia na życie. Można oczywiście wykupić polisę dedykowaną indywidualnym klientom, ale jest ona nieco droższa, uzależniona od wieku ubezpieczanej osoby oraz jej stanu zdrowia. Dobrą alternatywą dla takich ofert są grupowe ubezpieczenia na życie, o które mogą się starać firmy dla swoich pracowników i współpracowników. Zakres świadczeń tych polis jest oparty o zawód, preferencje i średnią wieku osób zatrudnionych. Wysokość składki tych polis jest oparta o zakres świadczeń, wykonywany zawód i średnią wieku osób zatrudnionych. Im większa grupa osób – tym bardziej atrakcyjne ubezpieczenie. Warto poznać możliwości oraz wszystkie „za i przeciw”.

Anna Redlicka background image

Anna Redlicka

Ubezpieczenia majątkowe Wszystkie artykuły autora
Udostępnij artykuł
social icon social icon social icon

Jeśli jesteś Pracodawcą, Twoja firma może zawrzeć umowę grupowego ubezpieczenia na życie z wybranym zakładem ubezpieczeń, na rzecz zatrudnionych przez Ciebie osób. Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczyciele biorą pod uwagę pewną grupę, zatem nie wydarza się tutaj medyczna ocena ryzyka wobec poszczególnych osób przystępujących do ubezpieczenia. TU nie zna pracowników, ich wieku i zarobków, dlatego oferta ubezpieczenia musi być „w miarę” dopasowana do potrzeb osób w różnym wieku, o niskich i wysokich zarobkach oraz w różnej kondycji zdrowotnej. W efekcie, wysokości składek zostają uśrednione i taki rodzaj ubezpieczenia wychodzi taniej od indywidualnego, co ma szczególne znaczenie dla osób starszych. Od czego zatem zależy koszt składki? Od struktury grupy, zakresu i sum ubezpieczenia, prowizji i klasy ryzyka. Ale o tym za chwilę.

Polisy grupowe – korzyści dla pracodawcy

Na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, osoby zarządzające firmami muszą niejednokrotnie „powalczyć” o ludzi wysoko wyspecjalizowanych. Jednym z atutów Twojej firmy może być właśnie zaoferowanie korzystnego grupowego ubezpieczenia na życie, od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie zdrowotne czy emerytalne. A jeśli dodatkowo płatność za składkę w pracowniczym ubezpieczeniu na życie współdzieli się z pracodawcą, to mówiąc kolokwialnie: czegóż chcieć więcej? Niektóre firmy oferują to świadczenie bezpłatnie w formie pakietu socjalnego wraz z innymi benefitami, takimi jak chociażby karta multisport.

Oprócz wartości firmy w oczach potencjalnych kandydatów, właściciele firm zyskują na pracowniczym ubezpieczeniu grupowym także to, że mogą wliczyć płacone przez siebie składki w koszt uzyskania przychodu. Co więcej, wykupienie tego rodzaju polisy zwalnia pracodawcę z konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej, a w razie problemów finansowych przedsiębiorstwa pracodawca opłacający składki może zawiesić ich regulowanie.

Ubezpieczenia grupowe – korzyści dla pracownika

Polisy grupowe na życie zapewniają pracownikowi przede wszystkim szerszą ochronę za relatywnie niższą cenę, bo są tańsze od ubezpieczenia indywidualnego pod kątem liczby wykupionych ryzyk. Wśród tych na szczególną uwagę zasługują: na wypadek śmierci, poważnego zachorowania, inwalidztwa i trwałej niezdolności do pracy. Wśród korzyści dla pracowników warto także wymienić: darmowe wizyty u specjalistów, darmowe badania diagnostyczne, wizyty u specjalistów bez konieczności skierowania, szybkie terminy wizyt, darmowe szczepienia czy wizyty domowe lekarza / pielęgniarki.

Ponadto, często do takiej polisy grupowej mogą przystąpić także bliscy osoby zatrudnionej – współmałżonek lub dzieci, a ubezpieczenia pozwalają na uzyskanie dodatkowych świadczeń, na przykład od sytuacji zgonu bliższego członka rodziny, czy z okazji narodzin dziecka, urazu ciała, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu i rehabilitacji. Inaczej niż w polisie indywidualnej – grupowe ubezpieczenie na życie to gotowy pakiet ryzyk, których może być od kilku do kilkudziesięciu.

Niezaprzeczalną zaletą jest również fakt szybkiego procesu wypłaty świadczeń z tytułu polisy ubezpieczenia grupowego, co często ma niebagatelną wartość dla osób poszkodowanych

Warto pamiętać, że jeżeli pracownik ma wykupioną polisę ubezpieczeniową w zakładzie pracy, a dodatkowo ubezpiecza się także indywidualnie i część świadczeń w umowach się pokrywa, to w razie zdarzenia, objętego ochroną w tychże ubezpieczeniach, przysługuje mu wypłata odszkodowania ze wszystkich posiadanych polis. Oczywiście nikt nie chce zakładać czarnych scenariuszy, ale rozważenie opcji „podwójnych zabezpieczeń” wydaje się godne uwagi, bowiem taki ubezpieczony może otrzymać więcej pieniędzy. To oznacza złagodzenie skutków finansowych nieszczęśliwego zdarzenia i łatwiejsze radzenie sobie w zaistniałej, trudnej czy nagle skomplikowanej sytuacji życiowej.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Na co zwracać uwagę przy wyborze polisy grupowej

To naturalne, że najlepszą polisą zawsze będzie ta, która łączy atrakcyjny i bogaty zakres ochrony ze stosunkowo przystępną wysokością składki. W tym miejscu warto nie tylko prześledzić oferty dostępne na rynku, cieszące się popularnością w rankingach ubezpieczeń grupowych, ale też skonsultować się z doradcami – ekspertami branży. Jednak zawsze kluczowym czynnikiem wyboru powinny pozostać oczekiwania i potrzeby przyszłych ubezpieczonych – pracowników. 

 

Oto kilka najważniejszych kryteriów, jakie trzeba brać pod uwagę:

  • Jak najlepszy stosunek ceny (składki) do zakresu i wysokości sum ubezpieczenia – obecnie średnia składka na rynku to około 55-58 zł od osoby na miesiąc. Co można za taką kwotę uzyskać?
  • Należy położyć nacisk na rozbudowany zakres ubezpieczenia w zakresie umów zdrowotnych, jak np. poważne zachorowania, leczenie specjalistyczne, pobyty w szpitalu, itd. Pracodawca w zakresie tzw. ryzyk rodzinnych raczej powinien promować takie ryzyka jak uszczerbki, poważne zachorowania czy pobyty w szpitalu Członków Rodzin, niż wypłaty z tytułu urodzenia dziecka, śmierci czy śmierci teściowej. Bowiem lepiej jest tą samą składkę przeznaczyć na wypłatę z tytułu poważnego zachorowania niż dostać 1000 zł przy urodzeniu dziecka.
  • Możliwość zaoferowania pracownikom wysokich sum ubezpieczenia na zgon aby zabezpieczyć ich bliskich na wypadek śmierci, na przykład jedynego żywiciela rodziny. Dobrze dobrane sumy ubezpieczenia na zgon to takie gdzie wypłata z tytułu zgonu to średnio dwu- trzykrotność dochodów rocznych pracownika.
  • Opcja dostępności tak zwanych pakietów VIP dla wybranej grupy kluczowych pracowników, takich jak członkowie zarządu, czy dyrektorzy, na wysokie sumy ubezpieczenia. W niektórych polisach są możliwe nawet sumy sięgające kilku milionów złotych.
  • Zapewnienie pracownikom, na życzenie, możliwości dożywotniej kontynuacji ubezpieczenia grupowego po odejściu z danej firmy.
  • Umożliwienie przystąpienia do ubezpieczenia na takich samych warunkach jak pracownikom również dorosłym dzieciom pracowników, jak również ich partnerom życiowym i współmałżonkom.
  • Możliwość dodania do zakresu ubezpieczenia jakiegoś wyróżnika czy unikalnej umowy dodatkowej – wynikającej z potrzeby danej grupy pracowników. Na rynku dostępne są różne opcje, a na szczególną uwagę zasługuje umowa nowotworowa, gdzie ubezpieczenie wypłacane jest już za fakt wystąpienia nowotworu w fazie niezłośliwej.
  • Możliwość wynegocjowania dodatkowych zniżek składki. Na przykład upust jeśli to pracodawca ze swojego budżetu opłaca polisę za swoich pracowników.
  • Czas jest dobrem luksusowym, zatem w trosce o jego oszczędność, ważne aby ubezpieczyciel wyznaczał konkretnego, znanego pracodawcy z imienia i nazwiska, Opiekuna kontraktu zarówno po stronie sprzedażowej jak i po stronie obsługowej i wypłaty świadczeń. Dzięki temu dużo sprawniej i szybciej są załatwiane wszystkie pytania, wnioski, ze strony zarówno Ubezpieczającego jak i Ubezpieczonych.
  • Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy mamy do czynienia z pandemią COVID-19, ważne są kwestie bezpieczeństwa. Dlatego warto sobie potwierdzić czy towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje zdalny proces przystąpienia do umowy oraz zdalny elektroniczny proces i portal do obsługi ubezpieczeń grupowych. Na rynku dostępne są już aplikacje typu Grupowy Portal Obsługowy oraz e-deklaracje, które eliminują obieg papierowej dokumentacji, udostępniając polisy i certyfikaty ubezpieczeniowe w formie elektronicznej.

Ograniczenia w grupowym ubezpieczeniu na życie

Pomimo wielu zalet, ubezpieczenia grupowe nie są pozbawione pewnych wad. Na początek trzeba być zatrudnionym w firmie, która takie rozwiązanie oferuje. Gotowy pakiet z listą ryzyk dla jednych jest wygodnym rozwiązaniem, dla innych może być ograniczeniem. A wysokość składki zawsze będzie uzależniona od liczby zatrudnionych w firmie, którzy zechcą być objęci ubezpieczeniem.

Korzystniejsza – na przykład z punktu widzenia kobiet planujących macierzyństwo – będzie na pewno polisa indywidualna, bowiem różnica dotycząca tzw. karencji, czyli wyłączeń obowiązujących przez pewien czas od zawarcia umowy, jest przy „grupówkach” dość spora. W przypadku urodzenia dziecka, mając ubezpieczenie indywidualne, można się spodziewać karencji na to zdarzenie od 9 do 12 miesięcy, w grupowej jest z reguły krótsza lub nawet wcale nie występuje.

Kolejnym minusem jest to, że każda polisa jest zawierana na 12 miesięcy i automatycznie odnawiana, jednak wygasa z chwilą odejścia pracownika. To dość spora wada ubezpieczenia w firmie. Oczywiście towarzystwo, w którym ten pracownik był dotąd ubezpieczony, może zaproponować indywidualną kontynuację umowy, jednak wiąże się to z podniesieniem stawki, zatem mądrze będzie porównać oferty i wybrać najlepsze warunki spośród zaproponowanych.

Podsumowując, polisę grupową wybiera pracodawca w porozumieniu z towarzystwem ubezpieczeniowym i w zależności od wybranej oferty, pracownik dostaje gotowy pakiet, ale można wybierać rozszerzenia. Zaletą takiego ubezpieczenia jest niska cena, ale wiąże się ona z niewysokim odszkodowaniem w porównaniu z wersją indywidualną polisy. Jednak klienci indywidualni nie są z kolei w stanie uzyskać warunków nawet zbliżonych do poziomu ochrony zapewnianej przez rozwiązania grupowe. Warto pamiętać, że ubezpieczenie grupowe w pracy można łączyć z indywidualnym, co bywa nieocenionym ratunkiem w wyjątkowych, nieszczęśliwych zdarzeniach losowych.

Chcesz znaleźć idealne ubezpieczenie grupowe?
Skorzystaj ze wsparcia naszych doradców.

Jak dokładnie działamy?

Rozmawiamy i słuchamy Twoich potrzeb

Porównujemy wszystkie dostępne oferty

Przedstawiamy Ci jedynie te najlepszePrzeszukujemy i porównujemy dostępne na rynku oferty, by zaproponować 3 najlepiej dopasowane pakiety do wyboru. Wspólnie omawiamy każdą z opcji i pomagamy wybrać najlepszy wariant.

background image background image
Anna Redlicka
Ubezpieczenia majątkowe

Anna
Redlicka

Nasz doświadczony
ekspert

Ponad 20 lat doświadczenia w bankowości i ubezpieczeniach. Oprócz pracy z Klientami, prowadzę też fantastyczny zespół ludzi. Prywatnie? Rodzina i przyjaciele dają mi siłę działania, podróże budują moją świadomość i wiedzę a sport napełnia mnie endorfinami. :)

Przeczytaj
również