Nieszczęśliwy wypadek? Postaw na ubezpieczenie grupowe i indywidualne

Nieszczęśliwy wypadek? Postaw na ubezpieczenie grupowe i indywidualne

Nieszczęśliwe wypadki? Zdarzają się codziennie. Dlatego warto znać ich definicję i wiedzieć, jak skutecznie zabezpieczyć przed ich przykrymi skutkami. 

Anna Redlicka background image

Anna Redlicka

Ubezpieczenia majątkowe Wszystkie artykuły autora
Udostępnij artykuł
social icon social icon social icon

W artykule mówimy o:

 • Ubezpieczeniu grupowym następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • Korzyściach dla pracownika z ubezpieczeń grupowych;
 • Ochronie pracowników niezatrudnionych na umowę o pracę.
background item

Definicja nieszczęśliwego wypadku (NW)

Niemal wszyscy słyszeliśmy o takim zdarzeniu. Nieszczęśliwy wypadek może wydarzyć się niemal wszędzie: w domu, w pracy, na ulicy, czy podczas urlopu.

Jak brzmi jego definicja?

Nieszczęśliwy wypadek (NW) to termin obecny w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Oznacza przypadkowe, nagłe i gwałtowne zdarzenie, niezależne od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego, spowodowane przyczyną zewnętrzną, która jest wyłącznym i bezpośrednim powodem trwałego uszczerbku na zdrowiu (uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia) lub śmierci ubezpieczonego.

Naturą tego rodzaju zdarzeń jest to, że są one nagłe, dzieją się niezależnie od naszej woli i nie mamy na nie wpływu. Ich konsekwencją są złamania, skręcenia, zwichnięcia, oparzenia, urazy, pęknięcia, a nierzadko niepełnosprawność i utrata życia. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że najczęstszymi wypadkami w życiu codziennym są wypadki samochodowe na drodze, na przejściu dla pieszych, przystanku, poboczu, chodniku i na rowerze. 

Ale nieszczęśliwe wypadki zdarzają się też w pracy. 

Jak skutecznie ochronić pracowników?  Na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego zakresu ubezpieczenia grupowego? 

Nieszczęśliwy wypadek a ubezpieczenie grupowe

Podstawą działalności każdego biznesu są pracownicy. Dlatego warto zadbać o komfort ich pracy i odpowiednie zabezpieczenie na wypadek sytuacji losowych.

Ubezpieczenia grupowe na życie często są kojarzone z dużymi firmami. Jednak towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w swoich ofertach produkty dopasowane również do małych biznesów, zatrudniających od trzech pracowników. Oferty grupowe zawierają zakres ochrony związany z następstwami nieszczęśliwych wypadków, co potęguje zainteresowanie nimi zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników. 

Duże zainteresowanie ubezpieczeniami grupowymi wynika przede wszystkim z faktu, że towarzystwa ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie możliwość wypłaty świadczenia w wyniku nieszczęśliwych wypadków - od 1000 zł za min. 1% uszczerbku aż do 100 000 zł w przypadku 100% uszczerbku.

Warto wiedzieć, jakie rodzaje NW mogą występować w ubezpieczeniach grupowych:

 1. Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypadku przy pracy oraz w wyniku wypadku komunikacyjnego.
  Takie stopniowanie zakresu pozwala uzyskać wyższe sumy za dany rodzaj wypadku (czyli zawsze wypadek komunikacyjny ma najwyższe kwoty do wypłaty).
 2. Niezdolność ubezpieczonego do pracy w wyniku NW, czy wypadku komunikacyjnego.
  Oznacza to, że jeśli w wyniku wypadku nastąpi przerwa w wykonywaniu pracy minimum przez 12 miesięcy, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości sumy na jaką zawarta jest polisa (np. 50 000 zł).
 3. Uraz niepowodujący powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, taki jak np.: skręcenia, zwichnięcia, złamania czy rany (potocznie tzw. ubezpieczenie bólowe).
 4. Trwałe inwalidztwo w wyniku NW, czyli wysoka suma ubezpieczenia wypłacona według tabeli dostępnej dla każdego pracownika.
 5. Pobyt w szpitalu w wyniku NW, czyli wypłata za minimum jeden dzień pobytu w szpitalu.
 6. Śmierć pracownika w wyniku NW, wypadku przy pracy oraz w wyniku wypadku komunikacyjnego i komunikacyjnego przy pracy.
 7. Śmierć małżonka/partnera w wyniku NW, wypadku przy pracy oraz w wyniku wypadku komunikacyjnego i komunikacyjnego przy pracy.
 8. Śmierć dziecka w wyniku NW i NW komunikacyjnego.
 9. Śmierć rodziców/teścia w wyniku NW i NW komunikacyjnego.

Na rynku ubezpieczeniowym jest wiele towarzystw, które oferują w ubezpieczeniach grupowych taki właśnie zakres ochrony związany z następstwami nieszczęśliwych wypadków. Stąd przed podjęciem decyzji, którą ofertę wybrać warto:

 • określić zakres, jaki będzie odpowiadał pracodawcy i pracownikom;
 • gruntowne porównanie ofert dostępnych na rynku.

I finalnie wybrać ofertę, która nie tylko będzie najbardziej odpowiednia dla pracowników, ale będzie też uwzględniała specyfikę firmy.

Ubezpieczenie grupowe - korzyści dla pracownika

Warto prześledzić to na konkretnym przykładzie:

W wolną sobotę pracownik firmy X, pan Marek wybrał się na wycieczkę rowerową. Początkowo jechał trasą rowerową, ale potem musiał zjechać na ulicę, aby przedostać się na kolejny pas dla rowerów. Na ulicy został potrącony przez samochód. W wyniku tego zdarzenia odniósł obrażenia i trafił do szpitala. Po wykonaniu badań okazało się, że ma złamany prawy bark i musi zostać w szpitalu przez cztery dni.

Pan Marek był objęty ubezpieczeniem grupowym i z tego tytułu otrzymał świadczenia z zakresu następstw nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego:

 •  otrzymał świadczenie za sumę dni pobytu w szpitalu z wyższej kategorii (wypadek komunikacyjny) w wysokości 2 400 zł (zgodnie z zapisem w polisie, że za każdy dzień pobytu w szpitalu z NW komunikacyjnego należy mu się 600 zł);
 • otrzymał pieniądze za trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 12 500 zł, gdyż za tego rodzaju zwichnięcie barku, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim i RTG, w polisie zostało określone 25% sumy ubezpieczenia.

Firma, w której pracuje pan Marek przy wyborze ubezpieczenia grupowego zadbała też o to, aby oprócz świadczenia pieniężnego zapewniało ono pracownikom usługi i pomoc związaną z danym zdarzeniem w formie pakietu Assistance.

W związku z tym, pan Marek otrzymał pomoc, jaka w jego sytuacji była niezbędna: 

 • opłacone i zorganizowane dalsze leczenie po wyjściu ze szpitala (konsultacje lekarskie);
 • opłacone i zorganizowane badania, które miał zlecone przez lekarza-specjalistę;
 • opłaconą i zorganizowaną rehabilitację w takim terminie, jaki był konieczny;
 • transport i naprawę roweru po nieszczęśliwym zdarzeniu.

Ani pan Marek, ani jego rodzina nie musieli we własnym zakresie organizować leczenia, czy rehabilitacji. Otrzymanych pieniędzy z ubezpieczenia pan Marek nie musiał wydawać na leczenie i mógł je przeznaczyć na dowolny cel. Dzięki nim mógł mieć dostęp np. do lepszych leków. Nie musiał martwić się o bieżące wydatki i o spadek dochodów będący następstwem przerwy w pracy.   

Ochrona pracownika nie zatrudnionego na umowę o pracę 

Powyższy przykład opisywał sytuację reprezentatywną dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę.

A jak to wygląda w przypadku osób nieposiadających umowy o pracę (samozatrudnionych, zatrudnionych na umowę-zlecenie lub pracujących w oparciu o dzieło)? 

W przypadku pana Marka, w związku z wypadkiem doszło do spadku dochodów. W sytuacji osób, które nie mają umowy o pracę może dojść do całkowitego braku dochodów. A koszty stałe związane na przykład z prowadzeniem działalności gospodarczej: podatki, składki, czynsze, rachunki za media, raty leasingu, kredytów, wynagrodzenia dla pracowników trzeba będzie ponosić na bieżąco.

Okazuje się, że takiego pracownika również może objąć ubezpieczenie grupowe. 

Co więcej, mogą do niego przystąpić małżonkowie, partnerzy i pełnoletnie dzieci. Dzięki temu, najbliżsi pracownika mogą mieć taki sam zakres ubezpieczenia jak on sam.

Zakresy ubezpieczeń grupowych wciąż się zmieniają i rozwijają, stając się produktami coraz lepiej dopasowanymi do oczekiwań rynkowych. Śledzenie tego, co w nich nowe nierzadko przynosi znaczną korzyść poszukującemu optymalnego rozwiązania pracodawcy i/lub zatrudnionemu.

Nieoceniona pomoc eksperta

Rynek produktów ubezpieczeniowych jest niezwykle szeroki, dlatego warto zasięgnąć porady eksperta. Przedstawi on możliwe scenariusze zdarzeń i zaprezentuje oferty precyzyjnie dopasowane zarówno do profilu firmy, jak i do potrzeb pracodawcy i pracowników.

Na tej podstawie stworzy on szkic optymalnej oferty ubezpieczeniowej i wśród dostępnych na rynku ofert wybierze te, które najlepiej pasują zakresem i ceną. Pomoc eksperta przyniesie firmie wiele korzyści: 

 

zaoszczędzi czas;

 

pozwoli uzyskać odpowiedni zakres do ceny, dodając dobre ubezpieczenie do pakietu benefitów (co podniesie atrakcyjność oferty pracy);

 

zwiększy lojalność i motywację pracowników wobec pracodawcy, który kompleksowo i rzetelnie zadbał o ich bezpieczeństwo i ochronę;

 

ubezpieczenie z dobrą ochroną wypadkową przyczyni się do szybszego powrotu do zdrowia pracownika, skracając jego czas nieobecności w firmie (szybszy dostęp do leczenia, rehabilitacji).

Ubezpieczenia grupowe, zwłaszcza te z zakresem następstw nieszczęśliwych wypadków, są dzisiaj standardem. Warto postarać się o to, aby zawierały taki zakres, który będzie w pełni satysfakcjonujący dla zainteresowanych nimi osób.

Gdy ubezpieczenie grupowe jest niewystarczające

Jeżeli dla pracodawcy lub pracownika ważny jest taki zakres, jakiego nie oferują ubezpieczenia grupowe np.: wyższe sumy ubezpieczenia, szerszy pakiet usług, opieki medycznej, dostęp do leczenia, warto sprawdzić zakres ubezpieczeń indywidualnych.

Tym bardziej, że życie jest nieprzewidywalne. W ostatnich latach wypadkach drogowych rannych zostaje średnio ok. 40 tysięcy osób, w tym ¼ ciężko. Ale statystyki jakie możemy znaleźć pokazują, że uszczerbek na zdrowiu może być następstwem nie tylko nieszczęśliwego wypadku, ale także udaru czy zawału serca. Zdrowy dotąd człowiek z dnia na dzień może stać się częściowo lub trwale niepełnosprawny. Jego życie i życie jego bliskich może zmienić się diametralnie. Pojawia się problem, skąd wziąć pieniądze na  rehabilitację, opiekę lekarzy-specjalistów, sprzęt rehabilitacyjny, a nawet remont mieszkania robiony pod kątem potrzeb osoby niepełnosprawnej. Budżet domowy w krótkim czasie może drastycznie się skurczyć. 

Ubezpieczenie grupowe w tej sytuacji może okazać się niewystarczające. Warto zatem rozejrzeć za ochroną indywidualną, która daje szersze możliwości związane z zakresem rodzajów zdarzeń, a także sumy ubezpieczenia. Może to być nawet kilkaset tysięcy złotych, a do tego mocno rozbudowany pakiet opłaconych i zorganizowanych usług Assistance zawierający m.in.: dostęp do specjalistycznych badań, konsultacje lekarskie, transport medyczny, pobyt w sanatorium, rehabilitację i wypożyczenie sprzętu, czy wsparcie psychologiczne.

Ofert ubezpieczenia indywidualnego, podobnie jak tych grupowych, jest na rynku niezwykle dużo. Dlatego tutaj również dobrze jest skonsultować swoją sytuację  z ekspertem od ubezpieczeń i z jego pomocą wybrać ofertę dopasowaną do naszych spersonalizowanych potrzeb. Po zakupie polisy warto też co jakiś czas sprawdzić, jaki zawiera zakres i czy jest on adekwatny do aktualnej sytuacji życiowej. Wszystko po to, aby mieć pewność, że ma się solidne wsparcie i ochronę. 

background image background image
Anna Redlicka
Ubezpieczenia majątkowe

Anna
Redlicka

Nasz doświadczony
ekspert

Ponad 20 lat doświadczenia w bankowości i ubezpieczeniach. Oprócz pracy z Klientami, prowadzę też fantastyczny zespół ludzi. Prywatnie? Rodzina i przyjaciele dają mi siłę działania, podróże budują moją świadomość i wiedzę a sport napełnia mnie endorfinami. :)

Przeczytaj
również